Työelämästä poissaolevien Typo-tules-kuntoutuskurssi

Työelämästä poissaolevien Typo-tules-kuntoutuskurssi

Kohderyhmä

Eri ikäiset työelämästä poissaolevat, itsenäisesti toimivat henkilöt, joiden toimintakykyä voidaan turvata ja parantaa kuntoutuksella. Kuntoutuksen tarvetta voi lisätä Tule-sairauksien lisäksi psyykkinen, sosiaalinen tai toiminnallinen oire tai ylipaino. Kuntoutuksen tarve on todettu terveydenhuollossa.

Typo-Tules kurssille valitaan henkilöitä, joilla:

  • diagnosoitu tule-oireilu on kestänyt yli 3 kk

  • terveydenhuollossa tarpeelliseksi katsotut tutkimukset on tehty

  • hoitavan lääkärin määrittelemän terapian ja hoidon sekä itsehoidon vaikutus on ollut toimintakyvylle riittämätön

  • on edellytykset hyötyä tarvitsemastaan aktivoivasta ryhmässä toteutettavasta

  • ryhmäkuntoutuksesta ja toiminnallisesta harjoittelusta

  • työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa kotona ja arkipäivän toimissa selviytymistä

  • on motivaatio toimintakykynsä parantamiseen, kotona selviytymiseen ja elämäntapamuutokseen

Kuntoutuksen tavoite

Tavoitteena on tukea kuntoutujaa saavuttamaan  konkreettisia  tavoitteita liikuntakyvyn ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseen sekä kotona ja omassa elinympäristössä selviytymisen tukemiseksi.

Kuntoutuksen toteutus

Kurssin kesto on 15 vrk toteutettuna kolmena 5 vrk:n jaksona. Kuntoutujat voivat osallistua kurssille joko avo- tai laitosmuotoisesti. Jaksot sisältävät ryhmämuotoista aktivoivaa toimintaa sekä yksilöllisiä moniammatillisen työryhmän haastatteluja ja tutkimuksia sekä tapaamisia. Jaksojen välillä kuntoutujat toteuttavat yhdessä sovittuja välitehtäviä.

Kurssille hakeutuminen

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), johon liitetään lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet.

Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille.

Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätietoja kurssista ja toteutusajankohdista

Katso kurssiajankohdat Kelan sivuilta.

Ikaalisten Kylpylä Oy, Kuntoutumiskeskus

Anne Lemmetty, puh. 03 451 2237, anne.lemmetty@restel.fi

 

Työelämästä poissaolevien Typo-Tules kurssit Ikaalisten Kylpylässä 2015

 

Kurssinro

Aloitus

Kurssinro

Aloitus

57479

02.02.

57482

14.09.

57480

20.04.

57484

23.11.

57481

25.05.